Çocukların Tırnak Yeme Alışkanlıkları

Genel olarak ebeveynlerin, tırnak yeme alışkanlığı olan çocuklarına zorlama, ceza ya da baskı yapmaksızın onları bu davranışı değiştirmeye yöneltme üzerindeki önemli bir etkisi vardır. İşte ebeveynlere bu konuda yardımcı olabilecek öneriler

  • Çocuklarda 3-4 yaş döneminde görülen tırnak yeme davranışı ilgi çekme amacı taşıyor olabilir. Bunun için çocuğun zorla ya da baskı ile bu alışkanlığı bırakması konusunda yönlendirilmemesi gerekir. Bu dönemde görülebilecek bu alışkanlık ilk etapta gözardı edilebilir, çünkü çocuk bu hareketiyle ebeveynlerin tepkisini çekeceğinin farkındadır.
  • Tırnak yeme davranışını tetikleyen durumlardan biri olan ilgi ve sevgi eksikliğini giderme amaçlı olarak çocukla vakit geçirmek ve ilgi göstermek etkili olacaktır.
  • Ebeveynlerin çocuklarının hangi durumlarda bu davranışı sergilediklerini gözlemlemeleri de problemin kaynağını anlama konusunda yardımcı olacaktır. Örneğin okul dönemindeki çocuk sınav dönemlerinde ya da ders çalışırken bu davranışı sergiliyor olabilir ya da sosyal etkileşim sırasında konuşmaktan çekindiği durumlarda bu davranışı sergiliyor olabilir.
  • Bu davranışın söndürülmesi yerine başka bir davranışın geliştirilmesiyle mümkün olabilir. Örneğin çocuğa alternatifler sunarak tırnak yemesi engellenebilir (örn. Sakız çiğnemesi ya da oyun hamuru ile oynaması gibi). Çocuğa “elini ağzından çek” gibi uyarılar ters tepki oluşturabilmekle birlikte çocuğu tedirgin edebilir. Onun için alternatif sunarak onun hoşuna gidebilecek etkinliklerle bu davranışı sergilemesi engellenebilir.
  • Ebeveynler olarak çocuğunuzun tırnak bakımını üstlenin. Tırnaklarını kesin, törpüleyin ve kremleyin. Özellikle kız çocuklarda bakımlı olmanın ehemmiyetini gösterin ve tırnak yemesinin ellerini bakımsız gösterebileceğini ve hoş bir görüntü oluşmayacağını eleştirel olmayacak bir biçimde izah etmek etkili olacaktır.
  • Ebeveynlerin çocuklarına karşı baskıcı, zorlayıcı ve eleştirel olmaması çok önemlidir. Bu davranışı söndürmek amaçlı korkutmak ya da ceza vermek çocuğun kaygı düzeyini arttıracak ve tam tersine bu davranışı pekiştirecektir. Bununla birlikte ebeveynlerin bu tür davranışları daha ciddi duygusal problemlerin ortaya çıkmasına sebep olabilmektedir.
  • Tırnak yeme davranışına sebep olarak gösterilebilecek bir diğer önemli faktör de özgüven eksikliğidir. O yüzden ebeveynlerin çocuklarında gördükleri olumlu ve güçlü yönlerine dikkat çekmeleri çocuklarının kendilerine olan güvenini pekiştirmesine yardımcı olacaktır.