Engelli bireyler için konforlu diş tedavisi

Tüm detayları ele aldığımızda Özel Ant Modern Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi tüm bu sorunların çözümüne yönelik çalışmaktadır. Engelli hastalarımızın diş tedavileri her biri kendi alanlarında uzman hekim ve akademik bir kadro ile yürütülürken, özellikle çocuk hastalarımızın diş tedavileri pedodontistlerimiz tarafından yapılmaktadır. Türkiye’nin önde gelen Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinden olan Antmodern Ağız ve Diş Polikliniği diğer diş hekimliği branşlarının yanı sıra lokal ve tam teşekküllü genel ameliyathanesi ile sedasyon ve genel anestezi altında engelli hastalarımıza hizmet vermeye devam etmektedir.

Merkezimizde bedensel engelli bireylerin tekerlekli sandalye ile klinik içi ulaşımlarını kolaylaştırmaya yönelik olarak rampalar, kapı girişleri, tuvaletler ve klinik ekipmanları düşünülmüştür.

Unutulmamalıdır ki engelli bireylerin diğer normal insanlar gibi en üst düzeyde sağlık hizmeti almaları en doğal haklarıdır.

26532 sayılı mükerrer Resmi Gazetede 25.05.2007 tarihinde yayımlanan tedavi yardımına ilişkin uygulama tebliğine göre; Madde 8.2:

%40 ve üzerinde özürlü kişiler, diş tedavileri için özürlülük durumunu belgelendirmek suretiyle, tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına veya serbest  diş hekimliklerine doğrudan başvurabilirler.

Başta zihinsel özürlü olmak üzere iletişim kurulamayan veya algılama güçlüğü yaşanan özürlü kişilerin diş tedavileri lokal anestezi altında gerçekleştirilemiyor ve genel anestezi altında müdahale gerekliliği söz konusu ise tedavinin, anestezi ve reanimasyon uzman hekiminin sorumluluğunda genel anestezi altında cerrahi müdahale ile uygulanabilen, asgari tıbbi malzeme ve ilaçların bulunduğu genel anestezi ile müdahale birimi olan sağlık kurumlarında yapıldığının belgelendirilmesi gerekmektedir. “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş raporun onaylı bir örneği düzenlenecek faturaya eklenecektir.