Türkiye’de yaklaşık 8.5 milyon engelli kişi bulunmaktadır.

Ülkemizde engellilerin birçok sorunları bulunmaktadır. Bunların başında sağlık sorunları ve özellikle ağız ve diş sağlığında yaşanan sıkıntılar yer almaktadır.

Türkiye’de yaklaşık 8.5 milyon engelli kişi bulunmaktadır. Özel bakıma gereksinim duyan çocuk ve yetişkin yaşındaki bu bireylerin ağız ve diş sağlıkları sürekli kullandıkları ilaçlar, uygulanan özel diyetler ya da günlük diş bakımının yetersizliği gibi nedenlerle olumsuz gelişmektedir. Engelli bir bireyle yaşayan kişilerin ise yakınlarının diş gelişimi hakkında yeterli bilgiye ve eğitime sahip olmamaları aynı zamanda koşullarının uygun olmaması nedeni ile hastaların rahatsızlıkları giderek büyümektedir.

Engelli çocuklarda karşılaşılan psikolojik sorunlar da ağız ve diş sağlığı bakımının yeterince yapılamamasına neden olmaktadır. Bireyi diş hekimi muayenehanesine götürmek ve tedavilerini yaptırmak oldukça zor ve bir o kadarda aileyi ve yakınlarını yıpratıcıdır. Son zamanlarda uygulanan koruyucu diş hekimliği tedavileri sayesinde maddi ve manevi sıkıntıları azaltmakta ve yabancı insan korkusuna diş hekimi ya da doktor korkusu eklenmemektedir.

Bu bireylerdeki bedensel ve zihinsel travmaları en aza indirmek için hastaların diş tedavilerini ameliyathanesi bulunan genel anestezi ünitesi ile diş hekimliği hizmeti sunulan hastane ya da diş sağlığı merkezlerinde yaptırması tercih edilmelidir. Genel anestezi altında yapılacak zihinsel engelli hastaların diş tedavisinde genel anestezi ve reanimasyon uzmanı, diş hekimi, hekim asistanı ve ameliyathane teknisyeninin bulunması gerekir.