Kurumsal Performans ve Kalite

Merkezimizde verilen saglık hizmetlerinin arzu edilen ve bakanlıgımızın ön gördügü standartlarda verilebilmesi, kaliteli, verimli, uyumlu ve ekip anlayısı içerisinde bir saglık hizmeti olması için kurumsal performans ve kalite birimimiz, 25.02.2012 tarihinden itibaren güçlendirilerek yenilenmistir. Amacımız, merkezimizde saglık hizmeti verilirken hasta memnuniyeti ile aynı anda çalısan memnuniyetinin de saglanmasıdır. Yani hizmet alan memnuniyeti ile beraber hizmet veren memnuniyetinin birlikte saglanmasıdır.

“ Kurum alt yapı ve süreç degerlendirme ölçütleri ” dogrultusunda gerekli altyapı düzenlemesi yapılmıstır. Tüm personelimize kalite yönetim sistemi ve uygulamalı çerçevesinde ihtiyaç duyulan egitim çalısmaları bir program dahilinde planlanmıs, yıl içerisinde uygulanmak üzere sürekli egitimler düzenlenmektedir. Bugüne kadar personelimize enfeksiyon kontrol komitesi ile birlikte hepatit, grip v.s gibi rutin asılanmalar, kan yoluyla bulasan hastalıklar, el hijyeni dis hekimliginde sterilizasyon öncesi alet temizligi, atık yönetimi ve toplama usulleri, hastane ve çevre temizligi gibi egitimlerin yanında; iletisim becerileri, insan ve hasta iliskileri, hasta hakları gibi genel konularda da egitimler verilmekte ve planlanmaktadır.