Ortodonti

AntModern Ortodonti'ye Hoş Geldiniz

Biz Antmodern olarak ailenizin ortodontisti olmak istiyoruz. Ana dalımız olan ortodonti tedavisinde ağız ve dişle ilgili merkezimizde çözüm bulamayacağınız hiç bir  konu yoktur.AntModern olarak baş hekimimiz ortodonti uzmanı DR. DT. Cengiz Gadimli hastalarimiza hizmet vermekdedir.

Ortodonti, diş-çene-yüz bölgesini ilgilendiren bozuklukların oluşmasını önlemek; mevcut bozuklukların ilerlemesini durdurmak ve tedavi etmek; bununla birlikte iyi bir estetik fonksiyon (kapanış, çiğneme, konuşma, gülme) sağlamayı hedefleyen bir uzmanlık dalıdır. Genelde 10-13 yaş gurubundaki hastalar bu sorunu yaşamaktadırlar.Çocukların süt dişlerini değiştirdikten sonra ortodonti hekimine gitmeleri gerekir. Mutlaka çocuğunuzu bir hekime gösteriniz. Güzel olmayan diş sıralaması ve yanlış kapanış sorunlarının en baştan çözülmesi iyi olacaktır.

Ortodonti doktorları için en önemlisi çocuklardır. Bu nedenle çocuklar daha profesyonel ve özel yaklaşım isterler. Profesyonel hekimin sadece diş doktoru olması yetmez, psikoloji alanında da bilgi sahibi olması gerekir. Merkezimiz hekimleri özel yaklaşımlarla, doktor ve çocuk arasındaki empati probleminin çözümünde başarı sağlar. Çocuklarla birlikte anne ve babalar da gelebilirler, birlikte uygulanabilecek tedavi hakkında konuşulur ve en uygun tedavi şekli seçilir. Çeşitli yeni teknoloji sahibi olan merkezimiz hastalarımıza farklı kapanış düzeltme yöntemleri sunabilir.

Ortodontide teşhis etmek çok önemlidir ve doktorlarımız daha ilk muayenede problemleri görebilirler. Detaylı teşhis yapıldıktan sonra farklı tedavi şekli seçilir ve planlaması yapılır, hangi sistemde olacağı belirlenir. Örneğin braket sistemi hastaların özel parametrelerine göre yapılır. Hekim tüm tedavi esnasında hastayı kontrole alarak bazı düzeltmeleri yapar. Tedavi uzunluğu birkaç ay ve yıl sürebilir bu nedenle iyi bir ortodonti doktoru bulmanız gerekir. Merkezimizde tedavi hem psikolojik olarak konforlu ve çocuğunuzda herhangi bir negatif etki yaratmayıp doktora severek gidecektir. Severek ve iyi hislerle giden çocukların tedavileri daha başarılı olmaktadır.

Bugün yanlış kapanış sorununa birçok çocukta rastlanır, kapanış ile ilgili farklılıkları ilk fark ettiğinizde uzman bir ortotonti doktoruna müracaat ediniz. Küçük yaşlarda çene yapısındaki bozukluklar daha rahat düzeltilebilir. Yaşı büyük olan hastalarda ise bu süre daha uzundur. Orta yaşlı insanlarda da bu tedavi uygulanmaktadır. Merkezimiz ortodonti hekimlerimiz her yaş gurubuyla çalışırlar.

AntModern Ortodonti Kliniğimiz       

Ortodontik tedavi, senelere yayılan ve titizlikle takip edilmesi gereken bir süreçtir. Bu süreç, tellerin sökülmesi ile bitmez. Aktif tedavinin ardından, ömür boyu her 6 ayda bir hastaların takibi ile ağız sağlığı garantiye alınabilir.

Ortodontik tedavinin diğer tedavilere göre uzun sürmesi, bazen tek bir doktorun hastalarını yeterince rahat kontrol edebilmesini engelleyebilir. Hem doktor, hem de hastaları açısından yurtdışı seyahatleri, eğitimleri, tatilleri ya da olabilecek hastalık ve çalışamama gibi durumlar, erkek doktorlar için askerlik, bayan doktorlar için hamilelik süreçleri, ortodontik tedavi takibini aksatabilir. Kliniğimizin kuruluşunda, bu gibi olumsuz durumların olabildiğince engellenmesi, hasta takibinin tek bir doktor tarafından değil, bir kaç ortodonti uzmanı tarafından yapılabilmesi gerektiği düşüncesinden yola çıkılmıştır. Kliniğimiz ortodonti uzmanları tam zamanlı olarak çalışmaktadır ve sadece ortodontik tedavi uygulamaktadırlar.

Kliniğimize başvuran hastalarımızın, tıbbi kayıtları alınır ve, kliniğimiz ortodonti uzmanları tarafından hasta başında ya da bilgisayar ortamında tedavi planları yapılır. Her hastanın tedavi planı ayrıntılı olarak kayıt altına alındıktan sonra tedaviyi yürütecek esas hekimi yanında, diğer ortodonti uzmanları tarafından da takip edilir. Bu sayede hekimden kaynaklanabilecek takip sorunları çözülmüş olur. Çok hekimli hasta takibi, bir hekimin gözünden kaçabilecek sorunların diğer hekim tarafından görülebilmesi, alternatif tedaviler üretilebilmesi, ve her hekimin belli tedavilere odaklanması sayesinde ortodonti alanında multidisipliner tedavi yapılabilmesi açısından (ortognatik cerrahi, lingual ortodonti -içten takılan teller- fonksiyonel tedavi, ortodontik mini vidalar gibi) çok önemlidir.

Başta ortodonti klinikleri olmak üzere tüm sağlık kuruluşlarında, modern ortodontik tedavi prosedürlerininin rahatlıkla uygulanabilmesi adına gerekli olan tüm teknik altyapıya ek olarak (Panoramik rontgen cihazı, bilgisayarlı sefalometrik tanı araçları, hasta takip ve arşiv yazılımları ve digital arşivleme cihazları vb), Ortodontik tedavinin olmazsa olmaz kuralı olan arşivleme, hem kanuni, hem de etik kurallara uygun olarak titizlikle yapılmalıdır.

Ortodonti Nedir?           

Ortodonti, baş boyun bölgesindeki iskeletsel ve dişsel sorunların teşhisi, önlenmesi ve düzeltilmesi ile ilgilenen tedavi dalıdır. Bu tedavi sırasında çok basit dil ve damak egzersizlerinden porselen tellere, iskeletsel destek sistemlerinden, dişlerin iç taraflarına takılan lingual braketlere kadar pek çok yöntem ve materyal kullanılabilir. Ortodontik tedavide kullanılan materyal ve yöntemler devamlı gelişse de, tedavi prensipleri değişmemektedir. Tüm tedavi dallarında olduğu gibi, erken teşhis, ortodontik bozuklukların önlenmesi ve düzeltilmesi için en önemli basamaktır.

Ortodontinin en güzel yanı, her yaştaki insana yardım edebilmesidir..

Erişkin Ortodontisi

Erişkin Ortodontisi Nedir?      

Toplumdaki gelişim ve sosyal ilerlemeyle birlikte, erişkin ortodontisi ihtiyacı da artmıştır. Güzel bir ağız yapısı ve mutlu gülümsemeler, hem iş, hem de sosyal yaşamın en önemli unsurlarından birisini oluşturmaktadır. Günümüzde gittikçe daha fazla sayıda erişkin, ortodontik tedavi talep etmektedir.

Ortodontik sorunlar, çocukluk çağında başlayabileceği gibi, diş kaybı, dişeti rahatsızlıkları gibi problemlere bağlı olarak erişkin yaşta da oluşabilir. Bu sorunların düzeltilmesi, estetik sorunu çözmekten öte, dişlerin sağlığını sağlamak ve ömrünü uzatmak açısından önemlidir. Oluşmuş olan bir dişeti rahatsızlığı sonucunda dişlerde aralıklar meydana gelmiş olabilir. Bu aralığın ortodontik olarak düzeltilmesi, hem görüntüyü düzeltecek, hem de dişlerin birbirleriyle ilişkisini sağlamlaştırarak dişleri taşıyan kemik yapıyı kuvvetlendirecektir.

Modern ortodontinin başlamasından günümüze, ortodontik malzemeler ve teknikler ortaya çıkmış, diş renginde braketler, şeffaf damaklıklar ve dişlerin iç yüzeylerine takılan braketler geliştirilmiştir. Bu sayede erişkin hastalar son derece kolay biçimde tedavi olabilmektedir. Erişkin hastalara uygulanabilecek ortodontik aygıtlar şunlardır:

Porselen Braketler:

Artık metal braketler yerine diş yüzeyine yapıştırılan porselen, safit ya da kompozit braketler üretilmektedir. Bu braketler diş renginde ya da şeffaftır ve çok yakından bakılmadıkça farkedilmezler. Buna ek olarak, kullanılan teller de beyaz kaplamalı olabilir, bu sayede hemen hemen hiç farkedilmeden ortodontik tedavi görebilirsiniz.

Lingual Braketler:

Bazı durumlarda, kullanılan teller dişlerin iç yüzeylerine yapıştırılabilmektedir. Bu teknik, lingual ortodonti olarak adlandırılır. Bu tekniği özel kılan, tamamen kişiye özel braketler hazırlanmasıdır. Kendine has bazı avantaj ve dezavantajları olan bu teknikte, dişlerin dış yüzeylerine braket yapıştırılmamakta ve dolayısıyla tamamen görünmez bir tedavi yapılabilmektedir.

Invisalign - Clear Aligner:

Bu yöntemde, dişlerdeki yamuklukları gidermek amacıyla bilgisayar ortamında planlanan bir seri şeffaf plak üretilir. Bu şeffaf plaklar belli süreler uygulanarak dişlerde düzelme sağlanır. Bu yöntemin avantajı, istendiği özel durumlarda hasta tarafından çıkartılabilmesidir.

Hareketli Apareyler:

Bazı basit diş hareketleri, takıp çıkartılabilen apareylerle yapılabilir. Bu aygıtlar, belli sürelerle uygulanarak istenen diş hareketleri elde edilebilir. Bu aygıtların yapılmaları ve uygulanmaları kolay olsa da çok hassas diş hareketleri yapamazlar.

Ortodontik tedavi, erişkin hastalar tarafından çok kolaylıkla adapte olunabilen bir süreçtir. Ortodontik tedavi, eskiden olduğu gibi sadece çocuklara uygulanan ve görüntüsü rahatsızlık veren metal tellerden ibaret değildir. Gittikçe çok daha fazla erişkin, ortodontik tedavi talebiyle ortodontistlere başvurmakta ve ortodontik tedavi gören erişkinler, kendisine dikkat eden, ağız bakımına ve estetiğine önem veren insanlar sınıfına girmektedirler. Tedavinin ilk bir kaç günü tellere ve braketlere uyum süreci ile geçebilir. Ilk günler dişlerde hafif ağrı ve gerilme hissi olabilir. Ağız dokularının adaptasyonundan sonra, sanki dişlerimizde hiç tel yokmuş gibi rahat edebiliriz.

Ortodontik tedavi sırasında gündelik hayatımızın tüm gerekliliklerini yerine getirebiliriz. Çalışan hastalarımız rahatlıkla işlerini devam ettirebilir, hobilerini (spor ve müzik gibi)sürdürebilirler. Tedavi sürecinde dikkat edilmesi gereken en önemli konu, diş temizliğidir. Diş yüzeylerindeki teller, doğru fırçalama tekniği kullanıldığı sürece, temizlik için engel oluşturmazlar. Ortodontistiniz sizi, uygun diş fırçaları, ara yüz fırçaları ve diş iplerinin kullanımıyla ilgili bilgilendirecektir. Ortodontik tedavinin ilerlemesiyle birlikte, dişleriniz düzelmeye, eğer ortodontik amaçla diş çekimi yapıldıysa çekim boşlukları kapanmaya başlayacak. Bu aşamadan sonra gittikçe düzelen dişleriniz, sizi çok daha güzel ve sağlıklı bir görüntüye kavuşturacaktır.

Ortodontik Tedavinin Alternatifi var mı?

Ortodontik tedavinin en güzel tarafı, sizi kendi dişlerinizi kullanarak güzelleştirmektir. Ortodontik tedavinizin sonunda dişleriniz, tedavinin başladığı günkü halinden farklı değildir. Ortodontik tedavinin yaygınlaşmasından önce, dişlerdeki yamuklukları düzeltmek için uygulanan yaygın yöntem, yamuk dişler üzerine kaplamalar yapmaktı. Bu yöntemin terkedilmesindeki sebep, köprü yapımında dişlerin mine yapısının aşındırılmasıve bunun yerine yapay porselen kaplamalar yapılmasıdır.

Lingual Ortodonti

Görünmeyen Teller     

Lingual ortodonti, braketlerin, dişlerin iç tarafına takılması şeklinde özetlenebilecek bir tedavi dalıdır. (Literatür için tıklayınız). Bu tedaviyi dünyaya, doktor Kurz 1970 yılında tanıtmış, ilk patentini 1976 yılında almıştır. Sonraki yıllarda Fillion, Scuzzo. Takemoto gibi araştırmacıların çalışmaları sayesinde lingual ortodonti, rutin olarak kullanılan tedavi tekniklerinin arasına girmiştir.

Lingual ortodonti ilk olarak, normal tedavi için üretilmiş olan braketlerin, dişlerin iç tarafına takılması şeklinde uygulanmıştır. Bunu takiben, lingual ortodontiye özel olarak üretilmiş olan braketlerin kişiselleştirilmesi gündeme gelmiş, son olarak da bu braketlerin, tamamen kişiye özel olarak tasarlanıp üretilmesi fikri ortaya çıkmıştır.

Ülkemizde lingual ortodontiyle ilgili çalışmalar yaklaşık 15 senedir yapılmakta olup, pek çok vaka başarıyla tedavi edilmektedir. Lingual ortodontinin kendisine özel avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. Bunlar vakadan vakaya değişmekle birlikte en doğru teşhis ve tedavi planlamasını doktorunuz size anlatacaktır..

Ortognatik Cerrahi

Ortognatik Cerrahi Nedir?    

Alt ya da üst çenenin aşırı önde ya da arkada olması, ya da yana doğru kayması gibi iskeletsel bozukluklar büyümenin bitmesinden önce teşhis edilirlerse, ortodontik tedavi yoluyla düzeltilebilir. Buna çene yüz ortopedisi denir. Bu sorunların erişkin yaşta düzeltimi ise ortognatik cerrahi sayesinde olur. Ortognatik cerrahi tedavisindeki prensip, önce ortodontik tedavi ile (tel takarak), dişlerin çeneye uygun biçimde sığdırılması, ardından yapılacak ameliyatla çenelerin kafatasına ve birbirlerine göre uygun konuma getirilmeleridir. Bu amaçla önce ayrıntılı bir teşhis ve tedavi planlaması yapılır. Bu planlamayı ortodonti uzmanı, gereğinde ameliyatı yapacak olan cerraha danışarak yapar. Bunun sonunda yapılacak olan ortodontik tedavinin ana hatları ortaya çıkar. Yaklaşık olarak 12-18 ay kadar süren tel tedavisinden sonra ameliyat yapılır.

Ortognatik cerrahi ameliyatı tam donanımlı bir hastanede yapılır. Ameliyattan 1-3 gün sonra hasta taburcu edilir. Ilk günler hasta püre ya da çorba gibi yumuşak besinlerle beslenir. 15. gün çiğneme fonksiyonu başlar. Hastanın normal günlük fonksiyonlarına kavuşması yaklaşık olarak 3-4 haftayı bulabilir. Ameliyattan sonra ortodontik tedavi devam eder ve 6 ay kadar sonra teller sökülerek tedavi bitirilir.

Ortognatik cerrahi tedavisinin estetik olduğu kadar fonksiyonel faydaları da vardır. Çenelerin aşırı pozisyonlarda durmaları, konuşma ve çiğneme fonksiyonlarının iyi yapılamamasına, dolayısıyla çene eklemi rahatsızlıklarından sindirim sistemi sorunlarına kadar pek çok hastalığa sebep olabilir. Bu tedavi sayesinde dolaylı rahatsızlıkların da ortaya çıkması önlenmiş olur.

Ortognatik cerrahi tedavisi, ortodonti uzmanı ve maksillofasiyal cerrahın takım çalışması yapmasını gerektiren multidisipliner bir tedavidir. Bu tedavi sırasında ortodonti uzmanı, hastasını yüz boyutları, diş fonksiyonları, okluzyon gibi pek çok kriteri göz önünde bulundurarak değerlendirir ve tedavi planlamasını yapar. Bu aşamada cerrah ile iletişime geçilerek yapılan tedavi planının uygulanmasını doğrular. Bu tedavideki en önemli nokta, gerçekçi bir tedavi planlaması yapılması, ortodonti uzmanının ve cerrahın tedavi hedefi açısından aynı fikirde olmasıdır

Kliniğimiz, pazar günü hariç, saat 10:00-19:00 arasında, randevu sistemi ile çalışmaktadır. Kliniğimize ulaşmak için, 0242 324 98 98 numaralı telefonu kullanabilirsiniz.