Bruksizm

Diş Sıkma (Bruksizm) Nedir ?

Bruksizme halk arasında  diş gıcırdatma da denilen, genellikle uyku esnasında engellenemeyen  çene hareketlerinin neden olduğu  dişlerin  sıkılmasına,   toplumumuzda sıklıkla rastlanmaktadır. Genellikle bu alışkanlığa sahip bireyler bundan habersizdir.

Bruksizmin nedenleri arasında en önemli faktör duygusal streslerdir. Vücudumuzda stres belirtilerini ilk olarak gördüğümüz yer ağız dokularıdır. Stres bruksizmin hem oluş nedeni hem de olayın şiddetini artıran en önemli faktör olarak belirlenmiştir. Aşırı  sinirli, hassas, titiz kişilerde bruksizme daha çok rastlamaktayız. Ayrıca malokluzyon dediğimiz dişlerin diziliş ve sıralanışındaki bozukluklar da bruksizme neden olmaktadır, oluş nedenleri hakkında çeşitli görüşler vardır. Bazı araştırmacılar buruksizmin dişler arasındaki kapanış ilişkisinin bozulmasından kaynaklandığını, bazıları santral sinir sistemindeki bir hastalığın neden olduğunu bazı araştırmacılar da bu iki nedeni de kapsayan çok yönlü bir problem olduğunu ileri sürmektedirler.

Diş gıcırdatması sonucunda ağız ve çevre dokularında  rahatsızlıklar oluşmaktadır. Bruksizme bağlı olarak dişlerin aşırı sürtünmesiyle , dişlerin çiğneyici yüzeylerinde aşınmalar oluşmaktadır. Özellikle bu tip aşınmaları, ön dişlerde daha sıklıkla görmekteyiz. Ayrıca dişlerde oluşan istemsiz kuvvetle, ön dişlerin köşelerinde arka dişlerin çıkıntılı kısımlarında mikro çatlaklar  da oluşmaktadır. Röntgen ile saptanamayan bu çatlaklar zamanla büyüyerek dişlerin kırılmasına neden olabilir. Bruksizm nedeniyle dişlerde  soğuğa karşı hassasiyet gelişebilir .

 

Bruksizmin tedavisinde, ilaç, plak, çene egserzleri  yada  bu yöntemelerin kombinasyonları ile olmaktadır. Ayrıca ileri vakalarda eklem kapsülünün yıkanması ile hastaların tedavisi yapılabilmektedir.